VOORWOORD

 

 

VOORWOORD

 

“Plotse Hartstilstand buiten het Ziekenhuis – OHCA (Out of Hospital Cardiac Arrest)” behoort wereldwijd en ook in BE tot één van de belangrijkste doodsoorzaken. Een plotse hartstilstand is meestal het gevolg van een elektrische hartstoornis waardoor de pompfunctie van het hart stilvalt.  Meestal gebeurt dit omdat het hart zeer snel en chaotisch trilt of “fibrilleert” en hierdoor het bloed niet meer kan rondgepompt worden door het lichaam waardoor ook de hersenen geen zuurstof meer krijgen.

We schatten het aantal OHCA slachtoffers in België elk jaar rond de 11.000.  Volgens de BeHRA, is dit meer dan het aantal slachtoffers van AIDS, borstkanker en longkanker in BE samen.

Zowel twintigers als dertigers, veertigers, vijftigers en 60-plussers kunnen een plotse hartstilstand krijgen. Gemiddeld overleeft in BE minder dan 10%. Als we echter binnen de 5 à 6 minuten (hoe vroeger hoe beter) na de hartstilstand kunnen opstarten met “Reanimatie“ en “Defibrillatie van het hart door gebruik te maken van een Hartstarter/AED“, kunnen we de overlevingskans gevoelig verhogen! Snel handelen is de boodschap: elke seconde telt!

Meer dan de helft van de HeartSaver AED Projecten wordt gefinancierd via fundraising door vzw HeartSaver bij lokale ondernemers, lokale organisaties, lokale serviceclubs e.a.. De nodige budgetten worden opgehaald zodat gedurende 5 jaar het HeartSaver AED Project duurzaam en conform de WW richtlijnen kan uitgevoerd worden, inclusief volledige ontzorging van de hartstarter.

 

vzw HeartSaver ijvert o.a. voor:

Sensibilisering van Lokale/Regionale/Federale Besturen, Ondernemers, Sportfederaties/Sportclubs, Scholen e.a. rond Plotse Hartstilstand.

Meer publieke hartstarters in woonwijken die de klok rond (24/7) voor iedereen beschikbaar zijn. Ongeveer 70% van de hartstilstanden gebeurt thuis of dicht bij huis.

Optimalisatie van Signalisatie en Registratie van hartstarters.

HeartSaver heeft mee geijverd voor BTW verlaging op hartstarters. Het BTW tarief van 21% op hartstarters is gelukkig sinds 01/01/18 verminderd naar 6%, zoals geruime tijd het geval was in NL.

Onderwijs van reanimatietechnieken maakt deel uit van de eindtermen voor 12-18 jarige scholieren. Frequent oefenen van deze technieken in schoolverband is belangrijk!

Er moet dringend in elke provincie van BE AED burgerhulp worden opgericht, in NL wordt dit reeds lang geïmplementeerd (HartslagNu). Actueel zijn er in NL +/- 225.000 AED burgerhulpverleners die geregistreerd zijn bij de 112 centrales in NL. (vzw EVapp focust zich op deze materie in BE.)

Officina apotheken en kerken zijn ideale referentie locaties om hartstarters buiten te installeren.

   

  Als peter van vzw HeartSaver, onderschrijf ik de programmapunten van vzw HeartSaver.

   

  PS:

  vzw HeartSaver voert al zijn projecten uit in lijn met de ERC/BRC – richtlijnen.

  Ik bevestig dat er GEEN “conflict of interest” is met het peterschap van vzw HeartSaver en mijn actuele uitoefening als cardioloog en de verschillende functies die ik als cardioloog en hartritmespecialist bekleed.

    

    
   Prof. Dr. Em. Pedro Brugada Y Terradellas