OVER ONS

OVER ONS

  

Vzw HeartSaver, opgericht in 2016 onder het Peterschap van cardioloog en hartritmespecialist Prof. Em. Dr. Pedro Brugada, heeft als missie om Vlaanderen/België meer duurzaam HEARTSAFE te maken.

 HeartSaver wenst het aantal publieke Hartstarters/AED’s in Vlaanderen/BE te verdubbelen en deze 24/7 bereikbaar te maken. Momenteel schat men het aantal geïnstalleerde AED’s in BE op +/- 12.000 vs. > 120.000 in Nederland.

 De vzw pleit voor meer 24/7 bereikbare Hartstarters in/dichtbij woonwijken, voor een meer duurzaam beleid rond hartveiligheid en promoot 24/7 remote monitoring en volledige ontzorging van zowel de AED’s als de AED-muurkasten waar mogelijk.

HeartSaver heeft sinds de opstart van de vzw reeds meer dan 400 duurzame AED Projecten geïmplementeerd, waarvan > 65% via fundraising.

 Jaarlijks krijgen 10 à 11.000 mensen in België een Plotse Hartstilstand buiten het ziekenhuis (Out of Hospital Cardiac Arrest – OHCA).

In ongeveer 70% van de gevallen vinden hartstilstanden thuis plaats of in de onmiddellijke woonomgeving. De andere OHCA incidenten doen zich voor op andere locaties.

 Slachtoffers van OHCA kunnen zowel ouderen zijn als mensen van middelbare leeftijd of jongeren. Ook personen met een sportieve en gezonde levensstijl kunnen een hartstilstand krijgen.

Actueel overleeft amper 10% van de OHCA slachtoffers in BE. Als men echter tijdig (idealiter binnen de zes minuten na de hartstilstand) ingrijpt met het geven van hartmassage (borstcompressies) en het gebruik van een hartstarter (AED) kan men de overlevingskans gevoelig verhogen (theoretisch tot 60 à 70%)!

 Gelukkig is onderricht van reanimatietechnieken reeds een paar jaar opgenomen in de eindtermen bij scholieren van 12J-18J.

Het is echter belangrijk dat ook de meeste burgers weten wat te doen bij een incident met plotse hartstilstand:

- Herkennen van symptomen van een mogelijke hartstilstand

- Bellen van de hulpdiensten: 112

- Geven van borstcompressies

- Gebruik AED voor defibrillatie van het hart

- Overname reanimatie na aankomst  “Dringende Geneeskundige Hulpverlening”

   AED burgerhulp heeft zijn nut bewezen in het buitenland. In BE probeert vzw EVapp dit in zo veel mogelijk provincies te implementeren.

  Dankzij AED Burgerhulp kan er sneller ingegrepen worden bij hartstilstand, ten gunste van de overlevingskans.

  OPM:

  Door een duurzaam HeartSaver AED Project te implementeren met vzw HeartSaver (Fundraising of Aankoop) steunt men tevens onze vzw werking.

  Scholen, Sportclubs, Lokale Organisaties, alsook Lokale Wijkinitiatieven e.a. komen in aanmerking voor participatie aan een HeartSaver AED Fundraising Project.

  HeartSaver implementeert jullie duurzaam AED Project van A tot Z.

  Met HARTvriendelijke groet,

  Luc KETELE

  Dagelijks Bestuurder

  HeartSaver vzw

  Voor meer info, contacteer ons op info@heart-saver.eu