AED FUNDRAISING SCHOOLPROJECTEN

AED FUNDRAISING SCHOOLPROJECTEN

Vzw HeartSaver zet zich in om zo veel mogelijk scholen in Vlaanderen die zelf geen Hartstarter/AED kunnen aanschaffen, te voorzien van een hartstarter.

De hartstarter moet BUITEN aan de schoolcampus geïnstalleerd worden, 24/7 toegankelijk, zodat niet alleen de school meer HeartSafe wordt, maar ook de omliggende woonwijken.

De school is een locatie waar er een grote concentratie is van mensen: leerlingen, onderwijzend - en technisch personeel, bezoekers, … . Ouders/grootouders staan dagelijks aan de schoolpoorten van de Lagere of Kleuterschool. In de meeste scholen wordt er aan sport gedaan. Hoe langer hoe meer scholen stellen hun sportinfrastructuur ten dienste van andere scholen of van locale sportclubs (zowel tijdens als na de schooluren). De meeste scholen bevinden zich in een woonwijk. Meestal is er veel passage langs een school. Het snel kunnen ingrijpen bij een hartstilstand binnen/aan de school is dan ook van levensbelang. Een publieke, 24/7 bereikbare hartstarter/AED kan extra levens redden!

HeartSaver heeft 2 types AED Fundraising Schoolprojecten uitgewerkt:

1. HeartSaver AED Fundraising Schoolproject:

vzw HeartSaver financiert volledig het AED schoolproject (5 jaar) door een fundraisingcampagne op te zetten bij lokale ondernemers/organisaties/serviceclubs, … .

Alle sponsors worden vermeld op het Alu Dibond sponsorbord dat naast de AED BUITENmuurkast wordt geplaatst gedurende min. 5 jaar.

De school installeert de AED BUITEN aan de schoolcampus. HeartSaver ontzorgt de AED gedurende 5 jaar.

Na installatie van de AED BUITENmuurkast, wordt een datum gepland voor inhuldiging van de AED.

De dag van inhuldiging wordt een “Reanimatie infosessie” georganiseerd in de school (2h) gevolgd door de officiële “inhuldiging” (+/- 15 min.) en een “receptie” voor de aanwezigen en sponsors (+/- 1h). 

OPM: Het HeartSaver AED Fundraising Schoolproject is mee opgenomen in het actieplan van het Ministerie van Onderwijs “Hoog tijd voor geZONtijd” en kadert tevens in het EHBO/Reanimatie leerplan dat uitgewerkt is voor de scholen.

2. “HeartSaver/Live is Life” AED Fundraising Schoolproject: klik hier

HeartSaver maakt gebruikt van de Fundraising Project Pagina van de stichting “Live is Life“.

De gelden voor de implementatie van het volledig ontzorgde AED Project – AED 24/7 bereikbaar voor omwonenden en passanten – worden door de school opgehaald via advertenties op de schoolwebsite, FB pagina en/of andere sociale media.

HeartSaver en Live is Life hebben documenten uitgewerkt die de scholen kunnen gebruiken op hun social media kanalen of evt. om te flyeren in hun buurt. Er is ook een promopakket uitgewerkt voor de scholen.

Na het behalen van het fundraisingbudget, wordt de AED HW & SW geïnstalleerd door HeartSaver en de AED wordt vervolgens gedurende 5 jaar volledig door HeartSaver ontzorgd.

Na installatie van de AED wordt er een reanimatie infosessie gegeven (2h) in de school en worden online opleidingsvouchers overhandigd aan de school.