“IT’S A GIFT TO CREATE LIFE, IT’S AN ART TO SAVE IT!”

Elk jaar zijn er in België ongeveer 11.000 slachtoffers met een ”Plotse Hartstilstand buiten het Ziekenhuis”. Minder dan 10% overleeft dit. Door spoedige toediening van Hartmassage (borstcompressies) en Defibrillatie van het hart d.m.v. een Hartstarter/AED voor de aankomst van de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (Ambulance/MUG), kan theoretisch de overlevingskans verhoogd worden tot 60 à 70%.

HeartSaver wenst het aantal publieke hartstarters in Vlaanderen/BE te verdubbelen en deze 24/7 bereikbaar te maken voor iedereen.

De vzw pleit ook voor meer 24/7 bereikbare hartstarters in/dichtbij woonwijken, voor een meer duurzaam beleid i.v.m. hartveiligheid en promoot 24/7 remote monotoring en volledige ontzorging van zowel de AED’s als de AED-muurkasten waar mogelijk. Signalisatie en registratie van AED’s moet geoptimaliseerd worden. Elke burger moet eenvoudig kunnen opzoeken waar de dichtstbijzijnde AED zich bevindt.