Pedro Brugada

“Plotse Hartstilstand buiten het Ziekenhuis – OHCA (Out of Hospital Cardiac Arrest)” behoort wereldwijd en ook in BE tot één van de belangrijkste doodsoorzaken. Een plotse hartstilstand is meestal het gevolg van een elektrische hartstoornis waardoor de pompfunctie van het hart stilvalt.  Meestal gebeurt dit omdat het hart zeer snel en chaotisch trilt of “fibrilleert” en hierdoor het bloed niet meer kan rondgepompt worden door het lichaam waardoor ook de hersenen geen zuurstof meer krijgen.

We schatten het aantal OHCA slachtoffers in België elk jaar rond de 11.000.  Volgens de BeHRA, is dit meer dan het aantal slachtoffers van AIDS, borstkanker en longkanker in BE samen.

Zowel twintigers als dertigers, veertigers, vijftigers en 60-plussers kunnen een plotse hartstilstand krijgen. Gemiddeld overleeft in BE minder dan 10%. Als we echter binnen de 5 à 6 minuten (hoe vroeger hoe beter) na de hartstilstand kunnen opstarten met Reanimatie en Defibrillatie door gebruik te maken van een hartstarter (AED) kunnen we de overlevingskans gevoelig verhogen! Snel handelen is de boodschap: elke seconde telt!

Vzw HeartSaver ijvert om het aantal hartstarters (AED's) in BE minimum te verdubbelen en de hartstarters maximaal 24/7 publiek toegankelijk te installeren zodat ook omwonenden en passanten kunnen gebruik maken van de defibrillator indien nodig. Vzw HeartSaver wil 10.000 extra hartstarters bijplaatsen. Momenteel schat men dat slechts 10% van de hartstarters in BE 24/7 voor iedereen beschikbaar is. Ook de publieke kennis van Reanimatie en Defibrillatie moet vergroot worden.

Het gros van de HeartSaver projecten wordt gefinancierd via fundraising door vzw HeartSaver bij lokale ondernemers en serviceclubs. De nodige budgetten worden opgehaald zodat men gedurende 5 jaar het HeartSaver project conform de richtlijnen kan uitvoeren.

vzw HeartSaver heeft een 10+ punten plan uitgewerkt: sensibilisering van de bevolking, lokale/regionale/federale besturen, ondernemers, sportfederaties/sportclubs en scholen is één van de belangrijke objectieven. Anderzijds wil HeartSaver veel meer publieke hartstarters in de woonwijk die de klok rond voor iedereen beschikbaar zijn.

Signalisatie en registratie van hartstarters moet absoluut verbeterd worden.

Het BTW tarief van 21% op hartstarters is gelukkig sinds 01/01/18 verminderd naar 6%, zoals ook reeds geruime tijd het geval was in NL.

Onderwijs van Reanimatie en Defibrillatie moet vervroegd worden (liefst vanaf 12 jaar). Er moet dringend een AED burgerhulp worden opgericht zoals in NL. Actueel zijn er daar +/- 175.000 AED burgerhulpverleners die geregistreerd zijn bij de 112 centrales.

We moeten de hartstarters dichter bij de woonwijken brengen vermits ongeveer 70% van de hartstilstanden thuis gebeurt of dicht bij huis.

Officina Apotheken en kerken zijn ideale referentie locaties om hartstarters buiten te installeren, alsook locaties waar er veel volk komt. Scholen en sportclubs die zelf de financiële middelen niet hebben, kunnen door vzw HeartSaver via fundraising hartveilig gemaakt worden.
Ook voordelige huuroplossingen zijn mogelijk via HeartSaver.

Als peter van vzw HeartSaver, onderschrijf ik uiteraard de programmapunten van vzw HeartSaver.

PS:

  1. vzw HeartSaver voert al zijn projecten uit in lijn met de ERC/BRC – richtlijnen.
  2. Ik bevestig dat er GEEN “conflict of interest” is met het peterschap van vzw HeartSaver en mijn actuele uitoefening als cardioloog en de verschillende functies die ik als cardioloog en hartritmespecialist bekleed.

Prof. Dr. Em. Pedro Brugada Y Terradellas

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.