Vzw HeartSaver wenst zo veel mogelijk HARTstarters (AED’s) te installeren op opportune plaatsen. We willen de HARTstarters 24/7 beschikbaar stellen voor de omwonenden en passanten indien mogelijk. Bij elk AED Fundraising HeartSaver project, wordt ook een opleidingstraject ”Reanimatie & Defibrillatie” uitgewerkt voor 5 jaar i.s.m. het bestuur van de organisatie waar de HARTstarter wordt geplaatst.

Een opportune plaats en een goed referentiepunt om HARTstarters te plaatsen in België is BUITEN aan de Officina Apotheken. De meeste omwonenden weten waar de Officina Apotheken zich bevinden. Het GROENE KRUIS is een zéér goed referentiepunt. De meeste apotheken bevinden zich tevens in de woonwijken. De Apotheker (Titularis en/of Provisor) is de ideale persoon om als zorgverstrekker de AED te beheren als goede huisvader/huismoeder.

Vzw HeartSaver heeft de mogelijkheden om met de individuele Apotheken en/of de Apothekersverenigingen AED fundraisingprojecten uit te werken of directe verkoop of AED leasing formules aan te bieden. vzw HeartSaver is reeds lang in contact met de verschillende Belgische beroepsfederaties om mogelijke pistes voor samenwerking te bespreken en uit te werken.

Vzw HeartSaver  heeft ook de intentie om aan zo veel mogelijk kerken in België BUITEN HARTstarters te plaatsen, dit in samenspraak met de gemeenten en de lokale besturen van de plaatselijke kerkfabrieken. Onze peter, Prof. Dr. Pedro Brugada steunt ook dit initiatief. Verschillende besprekingen met de provinciale besturen in België zijn ongoing. AED fundraisingprojecten, directe verkoop of AED leasing formules behoren ook hier tot de mogelijkheden.

Overige Fundraising Projecten

Antwerpen
 • TC Westerlo te 2260 Westerlo
Oost-Vlaanderen
 • Concertzaal De Casino te 9100 Sint-Niklaas
 • Woonwijk te 9970 Kaprijke
 • Cafe Den Hippoliet te 9970 Kaprijke
 • Kerk Bentille te 9970 Kaprijke
 • vzw De Heide te 9820 Merelbeke
 • vzw De Molenhoeve te 9820 Merelbeke
 • vzw De Nieuwe Ceder te 9800 Deinze
 • vzw Het Leeuwenhof te 9031 Drongen
 • vzw Dender Services te 9320 Erembodegem
Vlaams-Brabant
 • Niels Albert Bike Store te 3120 Tremelo
 • Sint-Anna Kerk te 3128 Baal
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.