Vzw HeartSaver wenst zo veel mogelijk BEDRIJVENTERREINEN in Vlaanderen OPTIMAAL HARTVEILIG te maken.

 

  1. vzw HeartSaver inventariseert samen met het Bedrijven Terrein Management (BTM) het actueel aantal geïnstalleerde hartstarters (AED’s) bij firma’s gevestigd op het bedrijventerrein.
  2. We bespreken wat de mogelijkheden zijn om zo veel mogelijk hartstarters die binnen geplaatst zijn BUITEN te plaatsen zodat deze ook 24/7 beschikbaar zijn in het bedrijventerrein voor collega ondernemers, passanten en leveranciers die het bedrijventerrein betreden.
  3. We bespreken op welke locaties in het bedrijventerrein er idealiter een publieke hartstarter zou moeten geplaatst worden.
  4. We bespreken de mogelijkheden om de hartstarters op de private bedrijfspercelen te plaatsen aan de rand van de straat of het voetpad. vzw HeartSaver stelt voor om de hartstarters op een AED zuil te plaatsen. Andere oplossingen zijn natuurlijk ook mogelijk.
  5. We bespreken met de stad/gemeente of er mogelijkheden zijn om de publieke hartstarters op de voetpaden te plaatsen en welke procedures hiervoor moeten gevolgd worden, het financiële plaatje, alsook timing voor evt. implementatie.
  6. Samen met het Bedrijven Terrein Management bespreekt vzw HeartSaver een opleidingstraject om gedurende 5 jaar Basisopleidingen “Reanimatie en Defibrillatie” en/of Basic Life Support (BLS) te organiseren, waarvoor de lokale bedrijven gelegen in het bedrijventerrein, zich kunnen inschrijven.
  7. vzw HeartSaver bekijkt met het BTM welke signalisatie moet aangebracht worden om de publieke hartstarters goed aan te duiden. We bespreken met het “stad/gemeente” – bestuur  of zij de signalisatie van de hartstarters op zich kan nemen.
  8. Het totale kostenplaatje om het bedrijventerrein gedurende 5 jaar optimaal hartveilig te maken (incl. opleidingstraject) wordt uitgerekend.
  9. vzw HeartSaver organiseert i.s.m. het BTM een fundraising bij alle lokale ondernemers gelegen in het bedrijventerrein om de nodige financiering op te halen.
  10. Na het ophalen van de nodige fondsen, worden alle hartstarters geïnstalleerd door vzw HeartSaver. Zodra dit gedaan is, worden alle sponsors uitgenodigd op het inhuldiging event dat georganiseerd wordt door het BTM en vzw HeartSaver. We sluiten dit event af met een Basisopleiding Reanimatie en Defibrillatie.

INDIVIDUELE BEDRIJVEN gelegen in het bedrijventerrein kunnen ook via vzw HeartSaver een hartstarter aanschaffen en opleidingen Reanimatie en Defibrillatie – en/of andere opleidingen -organiseren. vzw HeartSaver hanteert bewust zéér lage marges. Alle bedrijven gesitueerd in het bedrijventerrein kunnen dus genieten van identieke voordelige voorwaarden. Zowel aankoop als leasing van hartstarters is mogelijk. Zowel de opleidingen als de servicecontracten worden via vzw HeartSaver afgesloten. vzw HeartSaver werkt met verschillende gecertificeerde opleidingspartners samen om de opleidingen te geven. Deze zijn volledig conform de meest recente ERC richtlijnen zijn.

Vzw HeartSaver wenst ook zo veel mogelijk BEDIJVENCENTRA in Vlaanderen OPTIMAAL HARTVEILIG te maken. Samen met de eigenaar(s) van het BC bestuderen we hoeveel en waar de hartstarters moeten geïnstalleerd worden, alsook de noden voor signalisatie. We bespreken het opleidingstraject voor de volgende 5 jaar. vzw HeartSaver werkt een voordelige offerte uit voor aankoop/leasing of huur. Zowel het opleidingstraject als de servicing van de hartstarters wordt via vzw HeartSaver georganiseerd.

Interesse om uw bedrijventerrein of BC om te vormen tot een “HEARTSAVER” – bedrijventerrein of BC ? Contacteer ons op info@heart-saver.eu voor meer informatie en we komen graag langs bij U om alles in detail te bespreken

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.