Vzw HeartSaver wenst zo veel mogelijk sportclubs in Vlaanderen die zelf financieel niet de mogelijk hebben om hartstarters (AED’s) aan te schaffen, te voorzien van hartstarters. Financiering van dit project gebeurt door het opzetten van fundraising activiteiten door vzw HeartSaver bij lokale ondernemers.

Bij elk AED Fundraising HeartSaver project, wordt ook een opleidingstraject ”Reanimatie & Defibrillatie” uitgewerkt voor 5 jaar i.s.m. het bestuur van de sportclub.

We hopen om op deze manier meer clubs hartveilig(er) te maken.

Indien mogelijk/opportuun wensen we de hartstarters buiten aan het sportterrein te plaatsen zodat de AED ook 24/7 toegankelijk is voor omwonenden. Natuurlijk moet de hartstarter prioritair eerst binnen de 3 à max. 5 minuten (hoe sneller hoe beter) beschikbaar zijn op het sportterrein bij een hartstilstand.

Vzw HeartSaver is ook “official partner” van de Vlaamse Vereniging van Sport en Keuringsartsen (SKA) voor het curatieve luik van het Sport Cardiaal Actieplan (SCA) – zie ook webpagina https://www.sportartsen.be/node/210 – en meer bepaald voor de implementatie van “Reanimatie en Defibrillatie” bij Sportclubs in Vlaanderen.

Buiten fundraising, kan vzw HeartSaver aan zéér lage marges AED’s verkopen/leasen en verhuren aan sportclubs. Opleidingscursussen kunnen via vzw HeartSaver georganiseerd worden of via andere opleidingspartners die hiervoor gecertificeerd zijn. Het clubbestuur is vrij om te kiezen met welke opleidingspartner ze wensen samen te werken. Belangrijk is dat zowel spelers, als het clubbestuur, trainers en ook clubleden de mogelijkheid hebben om jaarlijks een opleiding reanimatie en defibrillatie te volgen.

Goede signalisatie van hartstarters is cruciaal. Bij een plotse hartstilstand telt elke seconde. Ook hier heeft vzw HeartSaver oplossingen die we de clubs kunnen aanbieden.

Vzw HeartSaver dringt reeds meer dan één jaar actief aan bij de overheid om het BTW tarief van AED’s van 21% naar 6% te verminderen, zoals dit reeds lang in Nederland van toepassing is. Recente feedback wijst op een goede progressie in het BTW dossier. Van zodra de BTW verlaging effectief kan doorgevoerd worden, zal dit voor vele kleinere sportclubs een extra stimulans zijn om te investeren in hartstarters.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.