AED Fundraising Scholen

Vzw HeartSaver zet zich in om zo veel mogelijk opportune scholen in Vlaanderen, die zelf geen of moeilijk hartstarters (AED’s) kunnen financieren, te voorzien van een hartstarter. Het is de bedoeling om zo veel mogelijk van deze hartstarters buiten te installeren aan de school – 24/7 toegankelijk – zodat niet alleen de school meer hartveilig wordt, maar ook de omliggende woonwijken. De locatie van de hartstarter wordt bepaald samen met de schooldirecties. Sowieso is het prioritair dat de hartstarter steeds binnen de schoolcampus moet kunnen gebruikt worden binnen de 3 à max. 5 minuten na de hartstilstand (hoe vroeger hoe beter)!

AED Fundraising Sportclubs

Vzw HeartSaver wenst zo veel mogelijk sportclubs in Vlaanderen die zelf financieel niet de mogelijkheid hebben om hartstarters (AED’s) aan te schaffen, te voorzien van hartstarters. Financiering van dit project gebeurt door het opzetten van fundraising activiteiten door vzw HeartSaver bij lokale ondernemers.

AED Fundraising Bedrijventerreinen

Vzw HeartSaver wenst zo veel mogelijk bedrijventerreinen in Vlaanderen optimaal HARTVEILIG te maken. Individuele bedrijven gelegen in het bedrijventerrein kunnen via vzw HeartSaver een hartstarter aanschaffen en opleidingen Reanimatie en Defibrillatie – en/of andere opleidingen -organiseren.

Overige Projecten

Vzw HeartSaver wenst zo veel mogelijk hartstarters (AED’s) te installeren op opportune plaatsen. We willen de hartstarters 24/7 beschikbaar stellen voor de omwonenden en passanten indien mogelijk. Bij elk AED Fundraising HeartSaver project, wordt ook een opleidingstraject ”Reanimatie & Defibrillatie” uitgewerkt voor 5 jaar i.s.m. het bestuur van de organisatie waar de hartstarter wordt geplaatst.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.