Over ons

Jaarlijks krijgen zowat 10.000 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Vaak zijn dat 65-plussers, maar ook mensen van middelbare leeftijd, dertigers, twintigers en zelfs jonge sporters kunnen getroffen worden. Amper 10% van de slachtoffers overleeft zo’n hartstilstand. Meestal vinden hartstilstanden thuis plaats, maar in zowat een derde van de gevallen gebeurt het op een openbare locatie. Als het slachtoffer alleen is, is de overlevingskans nihil. In alle andere gevallen wordt die kans mee bepaald door de reactie van anderen: huisgenoten of omstanders. Als iemand 112 belt of laat bellen, direct hartmassage geeft en het slachtoffer zo snel mogelijk aan een hartstarter koppelt, kun je de overlevingskans met een factor 3 tot 4 verhogen!

Er zijn twee grote problemen die de overlevingskans bij een hartstilstand buiten het ziekenhuis zwaar hypothekeren. Ten eerste weten mensen vaak niet wat ze moeten doen of ze zijn zo bang om fouten te maken dat ze uiteindelijk niets doen, behalve de hulpdiensten bellen. Ze starten geen hartmassage en als er een hartstarter ter beschikking is, durven ze die vaak niet te gebruiken. Als de hulpdiensten in zo’n geval binnen 10 minuten ter plaatse zijn, is het lot van het slachtoffer al bezegeld aangezien de overlevingskans ruim 10 procent daalt met elke minuut dat een slachtoffer geen hartmassage of geen elektrische schok krijgt.

Het tweede probleem is dat ons land te weinig publiek beschikbare hartstarters heeft en dat de plaatsen waar wél zo’n permanent inzetbare AED hangt onvoldoende bekend zijn bij de bevolking. België telt naar schatting 8.000 tot 10.000 hartstarters, maar slechts een minderheid daarvan is de klok rond publiek beschikbaar.

HeartSaver zet zich in voor meer openbaar beschikbare hartstarters. Telkens wanneer een hartstarter via onze bemiddeling wordt geïnstalleerd – in de buurt van een openbaar gebouw, een school, sportcentrum, kerk, bedrijf, een drukbezochte winkel … – zorgen we ervoor dat het apparaat dag en nacht maximaal opvalt voor bezoekers en passanten. Ook geven we zoveel mogelijk ruchtbaarheid aan de installatie ervan, zodat de omwonenden weten waar ze terecht kunnen in geval van nood. Tegelijk zetten we druk op de overheid om het gebrek aan publiek beschikbare hartstarters planmatiger aan te pakken en om de bevolking maximaal bewust te maken van het belang om in geval van een hartstilstand meteen hartmassage te starten, een hartstarter te laten aanrukken en die ook echt te gebruiken. Op die manier kunnen we als samenleving meer mensenlevens redden!

Mvg,

Luc KETELE

Dagelijks Bestuurder

HeartSaver vzw

 Advisory Board

PROF. DR. EM. PEDRO BRUGADA


DR. WALTER RENIER

CHRIS DEPREZ

DR. NICOLAS MPOTOS

 

 Fundraising team

Raad Van Bestuur

 

DR. RUFIJ BAEKE

MARC GEENEN

JOHAN KETELE

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.