U kan zowel lokale projecten als het globaal HeartSaver project steunen door geld te storten op onze vzw rekening.

U ontvangt een officieel ontvangstbewijs van uw storting.

Stortingen kunnen gebeuren t.a.v. Luc Ketele, Dagelijks Bestuurder vzw HeartSaver, op rekeningnummer:

BE26 6528 4806 5729 / BIC: BBRUBEBB

Particulieren hebben recht op een belastingvermindering van 45% van het bedrag van de gift als de gift voldoet aan de volgende voorwaarden:

(zie website FOD Financiën: financien.belgium/particulieren/belastingvoordelen/giften )

  • de gift moet minstens 40 euro bedragen, per kalenderjaar en per vereniging
  • de gift moet gedaan zijn aan een erkende instelling (zie de volgende vraag)
  • de instelling moet een kwijtschrift uitreiken voor de giften die zij ontvangt
  • de gift moet in geld gedaan zijn
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt