U kan zowel lokale projecten als het globaal HeartSaver project steunen door geld te storten op onze vzw rekening.

U ontvangt een officieel ontvangstbewijs van uw storting.

Stortingen kunnen gebeuren t.a.v. Luc Ketele, Dagelijks Bestuurder vzw HeartSaver, op rekeningnummer:

BE26 6528 4806 5729 / BIC: BBRUBEBB

Particulieren hebben recht op een belastingvermindering van 45% van het bedrag van de gift als de gift voldoet aan de volgende voorwaarden:

(zie website FOD Financiën: financien.belgium/particulieren/belastingvoordelen/giften )

  • de gift moet minstens 40 euro bedragen, per kalenderjaar en per vereniging
  • de gift moet gedaan zijn aan een erkende instelling (zie de volgende vraag)
  • de instelling moet een kwijtschrift uitreiken voor de giften die zij ontvangt
  • de gift moet in geld gedaan zijn
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.